A+ A A-

Falkbrink Norrman

FÖRELÄSNINGInget uppdrag är det andra likt. Ibland föreläser jag en halvtimme ibland en hel dag. Ibland är det på Cirkus i Stockholm och ibland på ett litet trångt café. Ibland är det en turné runt om i landet ibland en föreläsning på hemmaplan.  Men det gemensamma är att jag kittlar deltagarnas sinnen under föreläsningen genom att använda ljud, film och bilder.

Jag försöker alltid att skräddarsy föreläsningen så att den passar den grupp som jag möter. Där fakta varvas med egna erfarenheter och anekdoter. Deltagarna får med sig en rejäl dos nya praktiska kunskaper att använda i sitt arbete.


 ”Hon intar scenen på ett självklart vis och förmår trollbinda publiken... Irene imponerar med sin kunskap och klokskap..."  
   Åsa Carlberg, Statens fastighetsverk

Falkbrink Norrman AB | Copyright All rights reserved. | Tel. 0470 - 447 37 | E-mail: irene@falkbrinknorrman.se